{{ quantity }}

Varukorg

{{ $get(lang, 'CartError.Title', 'Ojdå! Något gick fel.') }}

{{ $get(lang, 'CartError.Description', 'Prova med att ladda om sidan.') }}

{{ $get(lang, 'EmptyCart.Title', 'Din varukorg är tom!') }}

{{ $get(lang, 'EmptyCart.Description', 'Börja handla!') }}
  • {{ product.quantity }}

    {{ product.name }}

    {{ product.description }}

    {{ product.price.printPrice }} {{ product.price.suffix }}

  • Gratis leverans till butik
  • Alltid 3-års försäkring
  • Måtthjälp

Integritetspolicy

Integritetspolicy Garageportexperten

1. Introduktion

Vår sekretesspolicy hjälper dig att förstå vilken information Garageportexperten samlar, hur Garageportexperten använder den samt vilka valmöjligheter det ger dig som användare av vår app. Vi värnar om våra användares integritet och arbetar ständigt för att förbättra våra tjänster.

1.1 Upphov

När vi talar om ”Garageportexperten”, ”vi”, ”vår” eller ”oss” i denna policy, hänvisar vi till Garageportexperten Sverige AB, som tillhandahåller tjänsten. När vi talar om ”tjänster” i denna policy, hänvisar vi till vår webbplats. Våra tjänster är för närvarande tillgängliga för användning via en webbläsare eller program som är specifika för din dator eller mobilenhet, detta beskrivs närmare på vår webbplats. Garageportexperten värnar om din säkerhet. Vid frågor är du välkommen att kontakta oss.

1.2 Insamlad data och användare

När vi använder begreppet ”användare” syftar vi till person som använder våra tjänster och eller besökare på vår hemsida eller Facebook-sida. Innehåll och information som lämnats av användare av våra tjänster hänvisas till ”data” i denna policy. Data kontrolleras av vår organisation eller annan tredje part. Där Garageportexperten samlar in eller behandlar kunddata gör vi det på uppdrag av användaren och med sekretess.

2. Information som vi samlar in

2.1. Användardata

Genom att samla in information kan vi förbättra våra tjänster och göra dem mer lättillgängliga för våra användare. Det kan vara grundläggande saker som språk, region eller vilka saker som intresserar just dig. Därför samlar vi in

a. information som du själv uppger:

Namn
Adress
Telefonnummer
Mailadress
Profilinformation
b. Information som vi tar del av när du använder våra tjänster

Enhetsinformation
Logginformation
Internet protocol adress
Platsinformation
Lokal lagring
Information från Google Analytics Läs mer
Information från Hotjar Läs mer
Information från Facebook Läs mer
2.2 Användning av insamlad information

Information som du själv delger eller som vi tar del av då du använder våra tjänster

Vi återanvänder information genom att använda oss av

Google analytics Läs mer
Hotjar Läs mer
Facebook Pixel Läs mer
3. Information som Garageportexperten tar del av

3.1. Angiven information

Garageportexperten har möjlighet att ta del av information som användaren angivit.

Profilinformation som användaren själv registrerar via Garageportexperten Användaren anger uppgifter på sin sida exempelvis namn, telefon och e-mailadress.

3.2. Annan information

Logg-data
När du använder våra tjänster får våra servrar automatiskt tillgång till olika typer av information, inklusive information som din webbläsare skickar när du besöker en webbplats eller som din mobilapp skickar när du använder den. Denna loggdata kan inkludera din IP-adress, typ av webbläsare, adress till den webbsida du besökte innan du använde våra tjänster, webbläsare och inställningar, datum och tid för din användning av tjänster, information om din webläsares plug-ins, språkinställningar och cookie-data.

Enhetsinformation
Vi kan samla in information om den enhet du använder tillsammans med våra tjänster. Informationen kan inkludera vilken typ av enhet (smartphone, tablet eller desktop), vilket operativsystem du använder, enhetsinställningar, programidentifikation, unika enhetsidentifierare och krockdata. Om vi samlar delar av eller all information beror ofta på vilken typ av enhet du använder och dess inställningar.

4. Hur Garageportexperten använder din information

Vi använder dina uppgifter för att förbättra vår kommunikation och förädla och anpassa våra tjänster. Vi använder den också för att förbättra säkerheten och skydda användarens uppgifter.

4.1. Användardata

Garageportexperten kan få tillgång till och använda data då detta är skäligen nödvändigt och/eller i enlighet med användarens instruktioner för att:

tillhandahålla, underhålla och förbättra tjänsterna.
förhindra, förbättra och underhålla service, säkerhet, tekniska problem samt på kundens begäran i samband med kundsupportfrågor.
tillgång till garantier och försäkringar
följa krav enligt lag som tillåter databegäran
följa det som anges i vårt avtal med användaren eller som uttryckligen tillåts skriftligen av denne.
Ytterligare information om Garageportexpertens sekretess och säkerhet finns på vår webbplats.

5.2. Annan information

Vi använder även annan typ av data för att tillhandahålla våra tjänster. Detta specifikt för att:

Förstå och förbättra våra tjänster. Vi gör regelbunden research och analyserar trender för att bättre förstå hur våra användare använder våra tjänster för att sedan kunna förbättra dessa.
Kommunicera med våra användare:
Svara på frågor
Delge information
Vidareförmedla kunskap
Utreda och förebygga problem. Vi arbetar ständigt för att förbättra våra tjänster och se till att de fungerar väl och uppfyller gällande normer och regler.
6. Dina val

6.1. Data

Som användare kan du kontrollera vilken information du vill att Garageportexperten ska ha tillgång till. Den information som du delger oss genom Facebook kommer Garageportexperten att kunna använda för eget bruk i utvecklingen av våra tjänster. Vi har dock inte för avsikt att dela informationen vidare på något annat sätt.

7. Information som Garageportexperten delar

Vi delar inte personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför Garageportexperten förutom i följande situationer:

7.1. Med ditt samtycke

Vi delar personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför Garageportexperten då du har tillåtit oss att göra det. Vi måste då ha ditt aktiva samtycke för att kunna dela känsliga personuppgifter med andra.

7.2 För extern behandling

Vi vidarebefordrar personuppgifter till våra närstående bolag eller andra betrodda företag och personer som har i uppgift att behandla informationen för vår räkning, i enlighet med våra anvisningar, denna sekretesspolicy och alla andra lämpliga åtgärder för sekretess och säkerhet.

7.3 Av juridiska skäl

Vi förbehåller oss rätten att dela viss information med företag, organisationer eller personer utanför Garageportexperten om vi har goda skäl att tro att åtkomst,

användning, bevarande eller avslöjande av sådana uppgifter i rimlig mån är nödvändig för att:

följa tillämpliga lagar, regler, juridiska processer
följa begäran från juridiska myndigheter
garantera att gällande användarvillkor följs, inklusive utredning av eventuella brott mot dem
upptäcka, förhindra eller på annat sätt komma till rätta med bedrägerier, säkerhetsproblem eller tekniska problem
skydda mot skador i Garageporexpertens rättigheter, egendom eller säkerhet
7.4 Information som inte rör specifik individ

Vi kan dela uppgifter som inte kan kopplas till en specifik individ offentligt med våra partners exempelvis utgivare eller kopplade webbplatser. Vi gör detta för att till exempel visa trender i hur våra tjänster används. Datainsamling hos Garageportexperten sker för alla mobila appanvändare, därmed kan vi inte spåra individuella användare. Dessutom är data kopplad till appen konfidentiell, vilket innebär att det endast är personer som är involverade i utvecklingen av densamma som kommer att ha tillgång till detaljerade uppgifter.

Ditt samtycke gäller tills vidare. Du har rätt att när som helst ta tillbaka det. Det gör du genom att kontakta support@garageportexperten.se. Du har självklart också rätt att få information om vilka uppgifter om dig som behandlas eller begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Det gör du genom att kontakta oss på nämnda e-postadress. Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du även rätt att ställa ditt klagomål till datainspektionen.

8. Informationssäkerhet

Vi arbetar hårt för att skydda Garageportexperten och våra användare mot obehörig åtkomst, ändring, yppande eller förstörelse av information som vi förvaltar. Specifika säkerhetsåtgärder:

SSL
Vi granskar våra rutiner för insamling, lagring och behandling av data, inklusive fysiska säkerhetsåtgärder i syfte att skydda mot obehörig åtkomst till system.
8.1 Säker överföring

Garageportexperten hanterar alltid personuppgifter på ett säkert och skyddat sätt. Vi använder alltid säkra och moderna krypteringsfunktioner vid överförande av känslig information (HTTPS).

Kontakta oss