{{ quantity }}

Varukorg

{{ $get(lang, 'CartError.Title', 'Ojdå! Något gick fel.') }}

{{ $get(lang, 'CartError.Description', 'Prova med att ladda om sidan.') }}

{{ $get(lang, 'EmptyCart.Title', 'Din varukorg är tom!') }}

{{ $get(lang, 'EmptyCart.Description', 'Börja handla!') }}
  • {{ product.quantity }}

    {{ product.name }}

    {{ product.description }}

    {{ product.price.printPrice }} {{ product.price.suffix }}

  • Gratis leverans till butik
  • Alltid 3-års försäkring
  • Måtthjälp

Serviceavtal för bostadsrättsförening

Av Sveriges drygt 1,8 miljoner garageportar är uppskattningsvis 260 000 så gamla att de kan vara farliga. Ytterligare 176 000 nyare portar riskerar att vara oförsäkrade. Livslängden på en port är i regel 25 till 30 år och under den tiden slits inte bara fjädrar och material utan hela konstruktionen.

Aktest Granssnitt

- Många bostadsrättsföreningar saknar avtal på service av sina garageportar. Istället låter man tiden gå och när ett problem väl uppstår så ringer man till oss på Garageportexperten. När vi är ute och lagar en garageport hos en förening och frågar vad de har för serviceavtal på portarna så har man ofta inget alls utan vi har istället kontaktats på grund av att ett problem har uppstått, säger Roger Sigrén som är garageportexpert sen snart 20 år.

Att ha ett serviceavtal innebär en trygghet för föreningen, det medför vetskapen om att en expert kommer för att kontrollera att allt är som det ska och att onödiga säkerhetsrisker undviks. En gammal port kan nämligen innebära en fara om den inte har servats eller kontrollerats på länge, en risk som många inte är medvetna om. För att undvika att problem uppstår och för att få garageportarna att hålla längre erbjuder Garageportexperten ett serviceavtal för bostadsrättsföreningar.

- En regelbunden service gör att man minskar slitage och förhindrar förtidigt åldrande av porten, vilket gör att portarna håller längre. Att vänta tills porten går sönder eller till slut innebär en säkerhetsrisk är inget att rekommendera berättar Roger.

Genom ett serviceavtal underhålls portarna och de delar som är slitna byts ut vilket gör att portarna håller längre. En service bör man utföra varje eller vartannat år för att få portarna att hålla längre. En förutsättning för att garantin ska gälla är att man underhåller och servar sin garageport därför är servicen viktig ur många aspekter.

Kontakta oss