{{ quantity }}

Varukorg

{{ $get(lang, 'CartError.Title', 'Ojdå! Något gick fel.') }}

{{ $get(lang, 'CartError.Description', 'Prova med att ladda om sidan.') }}

{{ $get(lang, 'EmptyCart.Title', 'Din varukorg är tom!') }}

{{ $get(lang, 'EmptyCart.Description', 'Börja handla!') }}
  • {{ product.quantity }}

    {{ product.name }}

    {{ product.description }}

    {{ product.price.printPrice }} {{ product.price.suffix }}

  • Gratis leverans till butik
  • Alltid 3-års försäkring
  • Måtthjälp

Service och underhåll av din port

Precis som när du bokar besök för att serva bilen, sota skortstenen, eller underhålla poolen behöver också din garageport underhåll och kontinuerlig service. 

Skillnad mellan service & underhåll

Underhåll

En reparation utförs när garageportens funktion har påverkats och behöver åtgärdas.

Service

En service är planerad och utförs med jämna intervall.

Reparation

En reparation utförs när garageportens funktion har påverkats och behöver åtgärdas.

Därför servar man garageporten

Därför servar man garageporten

När du väljer att serva din port regelbundet ökar inte bara portens livslängd - det skapar också de bästa tänkbara förutsättningarna för att din port ska vara säker och hålla stilen. För att trygga detta i många år framöver blir det extra viktigt med regelbundna och dokumenterade serviceintervall. 

Med en servad port undviker du dessutom onödiga förslitningar och risker som i värsta fall kan resultera i farliga olyckor. 

Underhåll & skötselråd

Alla våra leverantörer och tillverkare har krav på kontinuerlig service för att portarna ska vara säkra och bibehålla stilen. Du hittar mer information om detta i ditt produktblad.

Säker port med regelbunden service

Med jämna serviceintervall försäkrar du dig om att din port håller hög standard. Med regelbundna servicebesök ser vi till att eventuellt slitage upptäcks och åtgärdas för att hålla miljön i garaget säker.

Så sparar du både energi och pengar

• Se över hur tät din port är • Serva din port regelbundet • Välj motorstängning på din takskjutport • Se över ventilationen i garaget • Byt ut slitna och torra lister

Minskat klimatavtryck med hållbara portar

En port av god kvalitet och som har monterats av experter ger mycket goda förutsättningar att minska onödiga förslitningar. Om porten dessutom underhålls enligt det intervall som respektive leverantör rekommenderar blir livslängden i många fall betydligt längre. Det tjänar inte bara du som kund på - det blir även mer hållbart, klimatsmart och säkert.

Mjuka och täta lister ger energieffektivitet

Med en tät garageport sparar du energi och pengar som annars hade riskerat att sippra ut genom otäta lister och glipor. Under en 20-årsperiod, som också är en god livslängd på en garageport, kan du sprar upp till 20 000 kWh, vilket motsvarar drygt ett års uppvärmningskostnad av en medelstor villa.

Ny garanti på utbytta delar och montage

Om vi vid en service skulle upptäcka att någon eller några delar är förbrukade och i dåligt skick, ger vi våra kunder ny garanti på de utbytta delarna. *Detta gäller på portar som är monterade och servade av Garageportexperten.

3 års-service med gratis förlängning av Allriskförsäkringen

3 års-service med gratis förlängning av Allriskförsäkringen

När Garageportexperten (mellan det är porten är 2-3 år gammal) utför service på din garageport som köpts hos oss och installerats av en garageportexpert, förlänger vi portens Allriskförsäkring så att den gäller till att det att porten är 5 år.

Garanti & försäkring

Garanti & försäkring
Experten berättar om sin erfarenhet av dåligt servade portar

Experten berättar om sin erfarenhet av dåligt servade portar

Daniel Zachrison driver Garageportexperten i Jönköping och berättar att garageporten kräver service och underhåll för att hålla hela sin livslängd. ”Det är många som glömmer vilka krafter som driver en garageport. Känner man med sig att man kanske inte besiktigat eller servat sin port så flitigt kan det vara värt att ta portens varningstecken på extra stort allvar. Det kan hålla onödiga olyckor borta.”

Hållfastheten ändras för alla material som slits och åldras – så även för garageportar. Trä murknar, metall rostar. Tillsammans med portfjädrarnas enorma krafter utgör gamla slitna material en risk för att fjädrarna släpper i infästningen och porten riskerar att falla ned. 

”Vi byter flera störtade portar varje år. Det är de gamla vipportarna med oskyddade fjädrar som innebär störst olycksrisk, de var vanliga under både 1970- och 1980-talet", avslutar Daniel.

Ny garanti på utbytta delar och montage efter service

Ny garanti på utbytta delar och montage efter service

Efter utgången garantitid offereras reparationer och byten av trasiga reservdelar separat vid servicetillfällen. Utbytta delar har du sedan 2 års garanti på. 

TRYGGT & SÄKERT MED DIN LOKALA GARAGEPORTEXPERT

Vad ingår i en standardservice?

Vad ingår i en standardservice?

Vid service gör vi en noggrann kontroll och enklare justeringar av...
... material, montage och motor/lås (uppställningsbeslag, rullar m.m)
... infästningar, lösa skruvar och rullhållare 
... portens balansering (axelkoppling, takskenor och fjäderpaket)

samt

• Översyn av fjärrkontroll, klämskydd, nödfrikoppling
• Rengöring av motorskena samt alla rörliga delar
• Smörjning av alla rörliga delar samt lister
• Dokumentation på utförd service

ROT-avdraget gäller inte vid servicetillfällen. 

Kontakta oss