{{ quantity }}

Varukorg

{{ $get(lang, 'CartError.Title', 'Ojdå! Något gick fel.') }}

{{ $get(lang, 'CartError.Description', 'Prova med att ladda om sidan.') }}

{{ $get(lang, 'EmptyCart.Title', 'Din varukorg är tom!') }}

{{ $get(lang, 'EmptyCart.Description', 'Börja handla!') }}
 • {{ product.quantity }}

  {{ product.name }}

  {{ product.description }}

  {{ product.price.printPrice }} {{ product.price.suffix }}

 • Gratis leverans till butik
 • Alltid 3-års försäkring
 • Måtthjälp

Minska energi- och
värmeläckage i garaget

Garageportexperten Emil tipsar om hur du minskar energi- och värmeläckage i garaget.

Avlång Emil

Under många år har uppvärmning, elförbrukning och energikostnader för det egna hushållet varit en lågprofilerad fråga eftersom den svenska elmarknaden erbjudit god tillgång och låga priser på el. Nu är elsparbehovet större än någonsin. Emil Svensson är garageportexpert i Sundsvall och har under många år arbetat aktivt med att minska energisvinnet från garaget. Vi frågade Emil vad man kan göra för att täta garaget.

 – Oavsett vad man har för garageport är det garagets skick som skapar förutsättningarna för hur tätt garageporten kan bli. En ojämn öppning i nedkant är svår att täta men det kan lösas med att ljuta ett nytt fall eller montera en stormtröskel till garaget, berättar Emil Svensson och fortsätter, Den kunskap kring termotätning som vi samlat på oss norra delen av landet genom åren kommer väl till pass nu när jakten på energitjuvar i våra hem har aktualiserats.

Emil lyfter fram att det inte finns en lösning utan att man, för att förbättra klimatet i garaget, behöver sikta brett.

Ett garage blir aldrig helt tätt utan det vi vill är att skapa ett kontrollerat luftflöde som inte ”läcker” värme.

Vi delar gärna med oss av vår kunskap.Våra experter rekommenderar att starta med en 6-stegskoll som du själv kan gör när du vill minimera energiförbrukningen i garaget.

 • Se över lister och tätning
 • Kontrollera att porten stänger optimalt
 • Serva gångjärn/skenor
 • Säkerställ garagets ventilation
 • Fullgod isolering/drevning är omfattande men viktigt. 
 • Sänk temperatur i garaget några grader  
Jag vill ha hjälp, boka hembesök

STEG 1 - Lister

Vårda nya lister och byt gamla. Lister åldras och torkar med tiden vilket gör att de tappar sin elasticitet och kommer hålla allt mindre tätt. Dagens takskjutportar har lister både i överkant, underkant, på sidorna och mellan sektionerna. Se över tätningen av dörrar och fönster i garaget. Vissa lister går enkelt att byta eller komplettera medan andra är snudd på omöjliga att skifta utan att plocka ner eller byta ut hela garageporten.


Emils tips: En garageport kräver årligt underhåll inte minst av listerna, annars torkar de ut. Se till att serva din port när du ställer om till sommar och vintertid, så kommer dina lister åldras långsammare och hålla tätt i större utsträckning. Servicen kan man utföra själv eller ta hjälp med från en expert. Vet du med dig att du har torra spruckna lister, byt dem, min rekommendation är att byta de listerna som går att byta i ett intervall på 6–10 år, för att porten ska kunna fortsätta var tät.

STEG 2 – Portstängning

Se till att porten stängs på bästa sätt. En takskjutport består vanligtvis av fyra på varandra staplade sektioner. En manuell port går inte att få lika tät som en motordriven port då motorn stänger och låser porten genom att trycka fast den i spjärn mellan motorns arm och golvet. Spjärnet försluter mellanrummet mellan portens sektioner på ett bättre sätt mot en manuell stängning där man bara drar ner garageporten och låsa den med ett traditionellt lås. 

Emils tips: Uppgradera din garageport till motordrift. Sektionerna på nyare portar från de etablerade och välkända tillverkarna Crawford, Hörmann och Ryterna har bra isoleringsförmåga och en motor kan snabbt och enkelt skapa betydligt mindre ovälkommen luftgenomströmning i ditt garage.  Det blir en tydlig skillnad mellan att dra ner och trycka ner garageportens paneler vid stängning av porten. Har du däremot en äldre port eller en port där konstruktionen är skev och otät kommer motordriften inte lösa problemet då det snarare är kopplat till den undermåliga porten.

STEG 3 - Gångjärn/skenor

Underhåll skenor och gångjärn. Ett skevt gångjärn i en dörr eller ett fönster leder till ökade volymer av kall luft och värmeläckage. Det samma gäller för garageportens skenor och gångjärn. I takt med att takporten blir äldre finns risken att skenorna tappar formen eller att huset sätter sig vilket kan skapa springor i takskjutportens konstruktion.

 

Emils tips: Ta hjälp av en expert för att göra en översyn och se om det är möjligt att justera gångjärn/skenor i äldre fönster, dörrar och garageportar. Är du händig kan du göra det själv. Dock går det inte att ha samma förväntningar på resultatet som om man hade investerat i en ny port.

STEG 4 - Ventilation

Felaktig ventilation i garaget är ett vanligt problem. I ett för tätt garage med för lite ventilation är risken för fukt- och mögelskador överhängande. I ett garage med överdriven eller felaktig ventilation dräneras garaget på onödigt mycket värme.

 

Emils tips: Man får inte glömma att ett garage måste kunna hantera stora mängder fukt och det kräver god ventilation. Används garaget för att parkera fordon i, kommer fordonen ta med sig både snö, is och regnvatten in i garage. Se över var du har ventiler i garaget och i vilket skick de är. Optimalt är att de sitter placerade diagonalt mot varandra, på motsatta väggar och att den ena är lågt placerad medan den andra ska vara högt placerad. Då får du inte bara en bra luftgenomströmning i garaget utan frånluften får också med sig maximal mängd fukt ut ur garaget. Skulle du istället ha två ventiler på samma vägg (eller i vissa fall monterade i garageporten). Den ena i nedkant och den andra upptill kommer luften välja enklaste vägen och dränera garaget på värme men lämna kvar fukten i garaget. Det gäller även om ”ventilationen” är springor och otätheter som inte är regelrätta ventiler, täta dem.

STEG 5 – Isolering och drevning

Var läcker det värme? Värmeisolering är ofta sämre hos äldre portar då lister torkat, gångjärn hamnat snett eller för att porten helt enkelt har slitits ut, då bidrar den inte till en energisnål miljö i garaget. Detsamma gäller för dörrar och fönster. En skev dörr som bågnat eller hänger snett i ramen kommer läcka energi, nya lister till trots. Se över att isoleringen är fullgod i hela garaget.

 

Emils tips: Det vi ofta ser är att dörrar, fönster och garageport i sig är bra och täta produkter men att montaget är undermåligt och att det uppstår värmeläckage runt exempelvis en ytterdörr. Se över om det inte går att täta bättre kring dörrar och fönster (drevning).

Steg 6 – Temperatur

Bli temperaturmedveten. I jakten på en lägre elräkning är en sänkt garagetemperatur ett viktigt verktyg. En familj som bor i Malmö kan genom att byta från en otät garageport till exempelvis Sverigeporten+ (en port utvecklad för nordiskt klimat och utrustad med förstärkta lister på portens alla sidor) samt sänka temperaturen i garaget från 21 till 16 grader minska elförbrukningen i garaget med upp till 50%. Uträkningen baseras på simuleringar i energiberäkningsprogrammet i IDA ICE som används av företag och producenter i hela husbranschen. 

 

Emils tips: Dra ner på temperaturen i garaget men tänk på att inte bli dumsnål. En elbil laddar betydligt bättre i värme jämfört med i kyla, blommor som du vinterförvarar i garaget  kan frysa ihjäl om temperaturen går ner för lågt och garaget mår också bra av att få torka ur den fukt fordon tar med sig in i garaget. Den största procentuella vinningen med en tät port, jämfört med en otät, görs faktiskt av hushåll i södra Sverige (beräknat på att garaget håller 8 grader). Där man kan minska energiförbrukningen med upp till 39% med hjälp av en ny port, men ett hushåll i norra Sverige kan spara upp till 1280 kWh per år på en ny tät port enligt energiberäkningar i IDA ICE gjorda på ett vinterisolerat garage .

Sverigeporten+

Sverigeporten+

En extra energieffektiv, motordriven port som också är enkel att matcha med husets och garagets övriga exteriör.

+ Isolering för nordiskt klimat
+ Portmotor Aperto A 550 L
+ Termolist för sidotätning och dubbel topplist
+ Extra tät bottenlist 
+ Extra tätningspack i nedkant
+ Unik justeringslösning mellan panelerna för minskat värmedränage 

Lär mer om Sverigeporten+

Så väljer du en energi-
smart garageport 

På Garageportexperten har vi arbetat med portar och dörrar i snart 30 år. Det ger oss en bra inblick i vad som gör skillnad och inte när man ska isolera och täta en garageport så bra som möjligt. Här samlar Emil, Garageportexperten i Sundsvall, vad som är viktigt att tänka på när du ska välja en energismart port.

Expertens 7 bästa tips
mot energisvinn!

Daniel har jobbat på Garageportexperten i över 10 år. Han har sedan länge förstått vikten av att inte släppa ut den dyrbara värmen man investerar i genom att värma upp garaget. Hur säkrar man då att värmen inte sipprar ut i onödan och vad finns det för andra enkla tips när det kommer till att sänka energiförbrukningen? Här delar han med sig av sina bästa tips mot energisvinn. 

Optimera räckvidden
på din elbil i vinter

Det blir allt dyrare att köra elbil med de stigande elpriserna. Nu kommer vi in i de kallare vintermånaderna vilket betyder att elbilsägare står inför ännu en utmaning – bilens räckvidd minskas drastiskt i takt med de sjunkande temperaturerna. Ta del av våra bästa tips för att komma lika långt med din elbil - trots stigande elpriser och sjunkande temperaturer.

Står det en energi-
tjuv i din farstu?

Jakten på energitjuvar börjar redan i hallen. En tredjedel av husets värme ut genom otäta fönster och dörrar. En otät dörr orsakar alltså inte bara en kall och dragig farstu utan innebär även onödigt hög energiförbrukning med risk för en skenande elräkning.

Sverigeporten+
ett bra energival

En otät garageport läcker både pengar och energi. Det är stor skillnad på hur tät en garageport kan bli och det är långt ifrån bara u-värdet som spelar roll. Sverigeporten+ är en garageport framtagen för vårt nordiska klimat med syftet att vara så energieffektiv som möjligt.

Välj bland våra energi-
smarta garageportar

Du kan spara många kWh vid byte av garageporten. En otät garageport läcker både pengar och energi. Stoppa svinnet och ta vara på energin genom att byta till en tät garageport, som bevarar värmen i garaget. I vårt sortiment har vi ett brett urval av energieffektiva garageportar från branschens mest välrenommerade märken.

Täta inte för tätt!

- Vi är vana vid äldre, otäta hus som ventilerade sig själva. När vi förbättrar tätningen måste vi skapa en kontrollerad ventilation för att få en fortsatt luftgenomströmning. Annars finns risk för mögel, speciellt när man dagligen plockar in blöta cyklar, bilar och pulkor. Säger Garageportexperten Roger Sigren.

Välj en energisnål
dörr från Dalarna

Ytterdörrar från Leksandsdörren är svensktillverkade dörrar med hög kvalitet, tillverkade genom gediget hantverk i samspel med modern teknik. Det är täta ytterdörrar som stänger ut kyla och fukt, stänger in värmen men samtidigt bjuder in med sin skönhet och design.

Energieffektiva
ytterdörrar

Enligt Energimyndigheten läcker upp till en tredjedel av husets värme ut genom otäta fönster och dörrar. En otät dörr orsakar alltså inte bara en kall och dragig farstu utan innebär även onödigt hög energiförbrukning med risk för en skenande elräkning. Hos oss hittar du våra egenproducerade ytterdörrar som utstrålar hemtrevnad, trygghet och kvalitet.

Kontakta oss