{{ quantity }}

Varukorg

{{ $get(lang, 'CartError.Title', 'Ojdå! Något gick fel.') }}

{{ $get(lang, 'CartError.Description', 'Prova med att ladda om sidan.') }}

{{ $get(lang, 'EmptyCart.Title', 'Din varukorg är tom!') }}

{{ $get(lang, 'EmptyCart.Description', 'Börja handla!') }}
  • {{ product.quantity }}

    {{ product.name }}

    {{ product.description }}

    {{ product.price.printPrice }} {{ product.price.suffix }}

  • Gratis leverans till butik
  • Alltid 3-års försäkring
  • Måtthjälp

Täta inte för tätt!

I jakten på kilowatt-timmar ligger mycket fokus på att täta hemmen för att minska energisvinn och bevara värmen inomhus. Samtidigt som man tätar huset är det dock otroligt viktigt att se över ventilationen, framförallt i garaget.

Roger 5

Roger är Garageportexpert sedan många år tillbaka, och har även en gedigen bakgrund i byggbranschen. Med sin bakgrund är en av våra mest kunniga experter inom garage och ventilation. Här delar han med sig av sina tips och tankar kring hur du bäst förebygger fukt- och mögelskador.

- Vi är så vana vid äldre, otäta hus som ventilerade sig själva genom vad vi kallar självdragsprincipen. Det som händer nu när vi tätar så bra är att vi stoppar möjligheterna till detta självdrag. Då måste vi skapa en kontrollerad ventilation för att få en fortsatt luftgenomströmning. I garaget är det viktigt att tänka på det om du sätter in en ny, mycket tätare garageport och saknar andra ventilationsalternativ. Det är viktigt att tänka på att ju mer isolerad din port är desto mer ventilation måste finnas i garaget.

Att ditt garage har god ventilation är viktigt att många anledningar. Ventilationen hjälper dig att skydda dina saker som du förvarar i garaget från fukt, mögel och korrosion men också för att bli av med hälsofarliga avgaser från luften i rummet, tillexempel koldioxid.

- Ett tips är att utrusta porten med en ventilerad bottenlist och komplettera det med ventiler högt upp på motsatt vägg. Det ger bäst resultat. Luften transporteras då genom garaget och tar upp fuktigheten på vägen och leder sedan ut den genom ventilerna helt enkelt. Den varma, fuktiga luften stiger och försvinner ut via de högt placerade ventilerna medan den kyligare tilluften adderas via det lågt sittande luftintaget i bottenlisten, alternativt i nedre portbladet. Ventilationsgaller med eller utan tillskjutningsspjäll är också en bra lösning. 

Hur mycket vi än tätar garagen kommer det ändå komma in fukt. 

- Det händer exempelvis när en varm bil kör in i ett kallt garage. Kör du in en snötäckt bil i ett garage med undermålig eller avsaknad av ventilation skapas stora risker för fukt- och korrosionsskador, då vattnet från den smälta snön inte har någonstans att ta vägen och i stället fastnar i luften.

De allra flesta garage saknar golvbrunn. Generellt kräver kommunerna att golvbrunn inne i garage måste ha oljeavskiljare för att skydda mark och grundvatten. Det tillför en hög kostnad och innebär att många väljer bort golvbrunn, vilket gör att vattnet inte har någonstans att ta vägen och avdunstar inne i garaget. Om luftfuktigheten i ditt garage blir för hög uppstår en risk för kondensation på kalla ytor som din bil, väggar, tak och din port. Ett bra luftombyte förhindrar möjligheten för kondens att skapas.

- Genom att kontrollera ventilationen till garaget behåller du enklare värmen innanför porten.

SVERIGEPORTEN+
ETT BRA ENERGIVAL

En otät garageport läcker både pengar och energi. Det är stor skillnad på hur tät en garageport kan bli och det är långt ifrån bara u-värdet som spelar roll. Sverigeporten+ är en garageport framtagen för vårt nordiska klimat med syftet att vara så energieffektiv som möjligt.

OPTIMERA RÄCKVIDDEN
PÅ DIN ELBIL I VINTER

Det blir allt dyrare att köra elbil med de stigande elpriserna. Nu kommer vi in i de kallare vintermånaderna vilket betyder att elbilsägare står inför ännu en utmaning – bilens räckvidd minskas drastiskt i takt med de sjunkande temperaturerna. Ta del av våra bästa tips för att komma lika långt med din elbil - trots stigande elpriser och sjunkande temperaturer.

STÅR DET EN ENERGI-
TJUV I DIN FARSTU?

Jakten på energitjuvar börjar redan i hallen. En tredjedel av husets värme ut genom otäta fönster och dörrar. En otät dörr orsakar alltså inte bara en kall och dragig farstu utan innebär även onödigt hög energiförbrukning med risk för en skenande elräkning.

Kontakta oss